EX440 - 450

  • Dvojité stožiare – Duplex LL – Triplex
  • ZAPI
  • 80V batéria
  • K dispozícii v lítiovej batérii

4 000 - 5 000 kg

2 000 - 7 000 mm

Trakčná/Li-ion 80 V