EX485 - 4100

  • Dvojité stožiare – Duplex LL – Triplex
  • ZAPI
  • 80V batéria
  • K dispozícii v lítiovej batérii

8 500 - 10 000 kg

2 500 - 8 000 mm

Trakčná/Li-ion 80 V